auf Deutsch    Velkommen til Bornholm's Middelalder


gtwsmtqr-sjydikegmmn Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

Middelalderen strækker sig fra vikingetidens ophør ca. år 1060 og frem til år 1576.

Efter kristendommens indførelse omkring år 1060 opstod en ny magtfaktor, nemlig kirken, repræsenteret ved ærkebispen, hvis magt voksede betydeligt i løbet at 1100-årene.

Således måtte kongen efter en konflikt i 1149 afgive 3 af øens herreder til ærkebispen i Lund, medens han selv beholdt det fjerde - vestre herred. Derefter herskede gode forhold mellem konge og ærkebisp, hvilket i øvrigt også var nødvendigt for at bekæmpe vendernes plyndringer på øen.

 

 

 <   1 | 2 | 3   >

 

 

Europage

Startseite Bornholm.net 

Startsiden til Bornholmerguiden.dk